ما مردم نازنین
قسمت۹- عدالت
آبان ۲۹, ۱۳۹۹

در نهمین قسمت از «ما مردم نازنین»، درباره‌ عدالت صحبت کردیم. تاریخچه و تعریف عدالت را از دوران افلاطون و ارسطو آغاز کردیم و به مفهوم عدالت اجتماعی در دنیای مدرن رسیدیم و درباب مسئله‌ برقراری و برخورداری از عدالت گفت‌وگو کردیم.

ثبت نام در خبرنامه