قسمت۹ – تواضع و فروتنی

نمایش باران و فاران
قسمت۹ – تواضع و فروتنی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

در این قسمت، باران و فاران به همراه دوستانشون تو کلاس درس هستن و در مورد این که چه کسی بهتر درس رو حفظ کرده صحبت می‌کنند. در ادامه معلم در مورد تواضع و فروتنی درس می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه