انتخاب همسر و ازدواج

Program Picture

میزگرد جوان

انتخاب همسر و ازدواج
۰۱ دی ۱۳۹۹

یکی از انتخاب‌های مهم و اساسی هر فردی در زندگی انتخاب همسر و ازدواج می‌باشد. در این برنامه به مسایل مربوط به این موضوع یعنی چرا ازدواج می‌کنیم و همسر ایده‌آل چه ویژگی‌هایی داراست؛ پرداخته ایم. با ما باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه