قسمت۹۶ – بهائیان وطن‌دوست نیستند؟

صد پرسش صد پاسخ
قسمت۹۶ – بهائیان وطن‌دوست نیستند؟
دی ۲۱, ۱۳۹۹
به عنوان یک بهائی ما بارها این جمله را شنیده‌ایم که شما وطن‌دوست نیستید. چرا که در آثار پیامبرتان صحبت از عالم‌دوستی به میان رفته. این پرسش را مطرح کردیم با جناب شهرام آناهید. پاسخ ایشان را بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه