قسمت۹۲ – چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟

صد پرسش صد پاسخ
قسمت۹۲ – چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟
آذر ۲۳, ۱۳۹۹
چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟ این پرسشی است اساسی که در طول تاریخ دیانت بابی و بهائی از بهائیان بسیار پرسیده شده. جناب سهیل کمالی پاسخ این سوال را به ما می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه