قسمت۹۱ – انتخابات بهائی

صد پرسش صد پاسخ
قسمت۹۱ – انتخابات بهائی
آذر ۱۶, ۱۳۹۹
مسئولین اداره امور جامعه بهائی چگونه انتخاب می شوند؟ این پرسش را با جناب فرید جوهری درمیان گذاشتیم؛ در قالب برنامه صد پرسش صد پاسخ. بشنویم پاسخ ایشان را.

ثبت نام در خبرنامه