قسمت۹۰ – دستاورد بهائیان برای ایران

صد پرسش صد پاسخ
قسمت۹۰ – دستاورد بهائیان برای ایران
آذر ۹, ۱۳۹۹
شما بهائیان برای ایران چه کردید؟ اگر بهائی باشید به احتمال زیاد این پرسش را حتی در کودکی از شما پرسیده‌اند. مهرداد ایروانی به این پرسش پاسخ داده است.

ثبت نام در خبرنامه