قسمت ۸
دی ۲۹, ۱۴۰۰

میرزا عزیز، دل خسته و ناراضی از نفوذ قدرتمند سخنان میرزا حسین علی به محضر ملا محمد نوری رفت و از ترسی که بر دلشان رخنه کرده بود سخن گفتند.

ثبت نام در خبرنامه