قسمت ۸ – شبیه پروانه‌ها

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۸ – شبیه پروانه‌ها
۰۹ دی ۱۴۰۰

سومین و آخرین نامه خطاب به بانو می مکسول را خواهیم شنید. تاثیر ویرانگر درگذشت حضرت عبدالبهاء بر وجود عاشق او و تاثیر درخشان ملاقات حضرت شوق ربانی را بر روح و جانش مرور خواهیم کرد و به قصه زیبای ازدواج آن حضرت با دختر نازنینش می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه