قسمت۸ – سفر به ایران

شعله - فصل ۲
قسمت۸ – سفر به ایران
فروردین ۱۰, ۱۴۰۰

خانم مارتا روت که برای معرفی آئین بهائی به مردم جهان سفرهای گوناگونی می‌کرد و دور کره زمین راطی کرده بود، با این‌که سفر به ایران برایش خطرناک بود پا به این سرزمین گذاشت تا با بهائیان دیدار کند

ثبت نام در خبرنامه