گفتنی ها کم نیست
قسمت۸ – ساتیاگراها
دی ۱۷, ۱۳۹۹
در این قسمت قرار است با ماهاتما گاندی و قسمتی از زندگی ایشون در راستای تحقق بخشیدن به آزادی و صلح بیشتر آشنا بشیم.

ثبت نام در خبرنامه