قسمت ۸۰ – فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش دوم)

قسمت ۸۰ – فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش دوم)
تیر ۲۰, ۱۴۰۰

ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی‌بینم البته غرور و نافرمانی، آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم.

ثبت نام در خبرنامه