قسمت ۷
دی ۲۲, ۱۴۰۰

میرزا حسین علی نوری پس از اقرار به حقانیت سید باب و ایمان به مقام والای ایشان، قیام به تبلیغ و انتشار اوامر آن حضرت نمود.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه