قسمت۷ – پاکی و خلوص

داستان‌های خاله خورشید
قسمت۷ – پاکی و خلوص
تیر ۳۰, ۱۴۰۰

در این قسمت خاله خورشید داستانی در مورد درخت بزرگی تعریف می‌کنه که تو حیاط خونه‌ یه خانواده شاد و سرحال رشد کرده. یه روز مرد همسایه چیزی می‌گه که باعث می‌شه پدر خانواده به فکر فرو بره

ثبت نام در خبرنامه