قسمت۷- هویت مجازی

یادی از گذشته
قسمت۷- هویت مجازی
آبان ۱۵, ۱۳۹۹

چه منابعی هویت یک انسان را شکل می دهند؟ خانواده؟ اجتماع؟ محیط جغرافیایی؟ نژاد، مذهب؟ و…؟ آیا فضای مجازی در شکل گیری هویت فرد دخالت دارد؟

ثبت نام در خبرنامه