قسمت ۷ – شرکت در جشن تولد اشکان

Program Picture

پاورقی‌های من و صهبا

قسمت ۷ – شرکت در جشن تولد اشکان
۱۱ فروردین ۱۴۰۰

هر چند دلم می‌خواست به هر بهانه‌ای که شده در جشن تولد اشکان با وجودی که خودش دعوت‌ام کرده بود شرکت نکنم، ولی تقدیر چیز دیگری رقم زده بود و من ناگهان متوجه شدم که در میان جمعی هستم که در آن جشن شرکت کرده‌اند. اما چه جشنی و چه تازه‌هایی که دستگیرم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه