قسمت۷- دکتر ذاکر

نکته
قسمت۷- دکتر ذاکر
آبان ۱۵, ۱۳۹۹
دکتر ذاکر - جامعه‌شناس - به خوبی به جامعه‌شناسی فضای مجازی می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه