قسمت۷ – جنگ با سرطان

شعله - فصل ۲
قسمت۷ – جنگ با سرطان
اسفند ۲۶, ۱۳۹۹

خانم مارتاروت که پس از ایمان به آئین بهائی بدون اتلاف وقت، معرفی آئین بهائی را شروع کرده بود استراحت برایش معنی نداشت و در اوج ابتلا به سرطان، دربستر بیماری خوابیدن را روا نمی‌دانست وهم‌چنان به سفرهایش به دور دنیا ادامه می‌داد.

ثبت نام در خبرنامه