قسمت۷ – تورم – بخش دوم

به سوی دنیای بهتر - فصل ۴
قسمت۷ – تورم – بخش دوم
شهریور ۹, ۱۴۰۰

در این قسمت دلایل وجود تورم در ایران به طور خلاصه برشمرده می‌شود و به نقش مردم و خانوارها و بخش خصوصی و دولتی در زمان مواجه شدن با تورم اشاره می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه