قسمت۷ – تفاوت عقیده و فرهنگ

اتاق مشاوره
قسمت۷ – تفاوت عقیده و فرهنگ
آبان ۵, ۱۳۹۹
گفتگو درباره دو شخص که با تفاوت فرهنگى یا تفاوت مذهبى، قصد ازدواج دارند و توصیه هایى به آن ها به ویژه در مورد فرزندانى که از این ازدواج، پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.

ثبت نام در خبرنامه