سوزان مودی (قسمت ۷) – تعصب

Program Picture

شعله - فصل ۲

سوزان مودی (قسمت ۷) – تعصب
۰۷ بهمن ۱۳۹۹

دکتر سوزان مودی بعد از درگذشت حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءالله هم‌چنان به مداوای بیماران به‌ خصوص بیماران خانم در ایران ادامه می‌داد . اما وقتی فشار متعصبین علیه بهائیان سراسر ایران زیاد شد، آزار علیه این بانوی فداکار هم آغاز شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه