قسمت ۷۹ – فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش اول)

Program Picture
قسمت ۷۹ – فقره‌ هفتاد و یکم کلمات مکنونه فارسی (بخش اول)
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که دربقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی‌بینم. البته غرور و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه