آیه‌های ملکوت
قسمت ۶
آبان ۸, ۱۳۹۹

اول: در بدایع الآثار جلد ۲ بیانی از حضرت عبدالبهاء آمده که فرد مخاطب را تسلی می‌دهند، ترغیب و تشویق می‌فرمایند. به نظر می‌رسد مخاطب افسرده و غمگین است. دوم: نظر حضرت عبدالبهاء درباره آرزو که در مکاتیب جلد ۷ چاپ شده.

ثبت نام در خبرنامه