تربیت فرزندان، عدم توجه به قانون

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت فرزندان، عدم توجه به قانون
۰۵ دی ۱۴۰۰

کودک باید متوجه پیامد رفتار اشتباه خودش بشود. وقتی کودک اشتباهش را اصلاح کرد او را تشویق کنیم. نباید با کودک وارد مبارزه قدرت‌طلبی شویم. هنگامی که کودک رفتار منفی از خود نشان می‌دهد باید هیجان خود را کنترل کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه