قسمت ۶ – باور دارم، من به او باور دارم

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۶ – باور دارم، من به او باور دارم
۲۵ آذر ۱۴۰۰

بعد از تقدیم پنج نامه به منادی میثاق، لوا گتسینگر بزرگوار، این نامه خطاب به یکی از فرزندان روحانی او نوشته شده است. بانویی که شمع وجودش از آتش عشقی که در قلب لوا مشتعل بود روشن شد و روشنایی بخشید. کسی که حضرت عبدالبهاء او را بهائی حقیقی می‌دانستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه