قسمت۶۹- فقره‌ شصت ودوم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت۶۹- فقره‌ شصت ودوم کلمات مکنونه فارسی
فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

ای پسر خاک. از خمر بی مثال محبوب لا یزال چشم مپوش و به خمر کدره فانیه چشم مگشا. از دست ساقی احدیه، کؤوس باقیه برگیر تا همه هوش شوی و از سروش غیب معنوی شنوی. بگو ای پست فطرتان از شراب باقی قدسم چرا به آب فانی رجوع نمودید

ثبت نام در خبرنامه