قسمت ۵
آبان ۱, ۱۳۹۹

ترجمه بیانی از حضرت عبدالبهاء. از خاطرات یکی از زائرین که در نشریه نجم باختر سال ۱۳ شماره ۶ چاپ شده. موضوع: سعادت در چیست؟

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه