قسمت۵ – عوارض جنگ

شعله - فصل ۲
قسمت۵ – عوارض جنگ
دی ۲۳, ۱۳۹۹
خانم دکتر مودی که قبل از جنگ اول جهانی از آمریکا به ایران آمده بود و در طهران مطب داشت و در مدارسی که بهائیان برای کودکان ایران تاسیس کرده بودند مدیریت می کرد، از نرسیدن کمک‌های مالی برای مدارس و نرسیدن دارو، تحت فشار بود.

ثبت نام در خبرنامه