سوزان مودی (قسمت ۵) – عوارض جنگ

Program Picture

شعله - فصل ۲

سوزان مودی (قسمت ۵) – عوارض جنگ
۲۳ دی ۱۳۹۹

خانم دکتر مودی که قبل از جنگ اول جهانی از آمریکا به ایران آمده بود و در طهران مطب داشت و در مدارسی که بهائیان برای کودکان ایران تاسیس کرده بودند مدیریت می‌کرد، از نرسیدن کمک‌های مالی برای مدارس و نرسیدن دارو، تحت فشار بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه