قسمت۵- زندگی شگفت انگیز

نکته
قسمت۵- زندگی شگفت انگیز
آبان ۱, ۱۳۹۹
خصوصیات یک زندگی شاد و شگفت انگیز چیست؟ آیا نگاه همه به این نوع زندگی یکی است؟ چه عواملی یک جامعه را شاد و سعادتمند نگاه می دارد. بازهم قلم سهراب مظفری و اجرای خوب رامان شکیب در نکته.

ثبت نام در خبرنامه