تضاد آرا و مشورت

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

تضاد آرا و مشورت
۱۸ شهریور ۱۳۹۹

کدام گروه در امر مشورت موفق‌تر خواهند بود و به نتایج بهتری دست خواهند یافت: گروهی که همه اعضای آن مثل هم فکر می‌کنند و یا گروهی که اعضا با پیشینه‌ها و عقاید مختلف دور هم جمع شدند؟ چگونه می‌شود نظرات مختلف را در قالب یک همکاری گروهی در کنار هم قرار داد؟ برای یافتن جواب این سوال در این برنامه از علم و تجربه خانم دکتر رویا ایمن بهره خواهیم برد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه