Program Picture

میزگرد جوان

انتخاب دوست
۰۳ آذر ۱۳۹۹

یکی از انتخاب‌های اساسی هر فردی در مسیر زندگی انتخاب دوست می‌باشد. در این قسمت به این سوال پاسخ می‌دهیم که تعریف دوست چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه