قسمت ۵۴ – فقره‌ چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۵۴ – فقره‌ چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی
دی ۷, ۱۳۹۹

ای پسران تراب

اغنیا را از ناله‌ سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره‌ دولت بی‌نصیب مانند. الکرم و الجود من خصالی فهنیئاً لمن تزین بخصالی.

فقره چهل و نهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه