آیه‌های ملکوت
قسمت۵۳
مهر ۱, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در مورد رد ادعای فلاسفه که عالم طبیعت را کامل می‌دانند. و نیز بیانات ایشان در مورد لزوم تربیت کودکان عالم.

ثبت نام در خبرنامه