آیه‌های ملکوت
قسمت۵۲
شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در معنی مردگان و زندگان را از دیدگاه بهائی توضیح می‌فرمایند.
همین طور معنی تولد درعالم بعد که با تولد در این عالم تشبیه نموده اند.

ثبت نام در خبرنامه