قسمت۵۲ – تولد

نکته
قسمت۵۲ – تولد
شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

اصولا تولد گرفتن و تولد رفتن در زندگی ما و به طور کل هر چیزی در زندگی ما تقسیم می‌شه به قبل و بعد از کرونا

ثبت نام در خبرنامه