قسمت۵۱ – سالمندی

پاراگراف
قسمت۵۱ – سالمندی
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

یک نفر توئیت کرده بود که در هواپیما با زنی پنجاه ساله همسفر شده که برای یک هفته سفر می‌کرد تا عشق قدیمی‌اش را ببیند. همانی که بیست و پنج‌سال پیش می‌خواست و نشد.

ثبت نام در خبرنامه