آیه‌های ملکوت
قسمت۴
مهر ۲۴, ۱۳۹۹
دو قسمت از بخشی از الواح حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی را می شنوید. اول: دعوت مردمان به توجه به روز نو و آیین جدید. دوم: نقش و وظیفه دین و مذهب الهی. نقش و وظیفه روسای عالم.
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه