قسمت۴- گاوها و کامران

قسمت۴- گاوها و کامران
آذر ۱۱, ۱۴۰۰

ما برای این‌ که بتونیم احساس رضایت از جامعه‌ای که توش زندگی‌ می‌کنیم داشته باشیم، باید به سمت برابری، هم به عنوان یک اصل هدایت کننده و هم یک چشم‌انداز حرکت کنیم. با این‌حال به نظرم مفهوم برابری برای من مفهومی خیلی واضح و شفاف نیست. یعنی چی که می‌گیم می‌خوایم به سمت جامعه‌ای برابر حرکت کنیم؟ آیا امکان داره همه‌ افراد در همه زمینه‌ها برابر باشند؟ در این‌صورت چنین جامعه‌ یکدستی خیلی بسته و خفقان آمیز نیست؟ امکان رشد، خلاقیت افراد و جوامعی که دوست دارند، متفاوت باشند یا با سرعت متفاوت یا مسیر دیگه‌ای حرکت کنند رو از بین نمی‌بره؟

ثبت نام در خبرنامه