قسمت ۴ – پا در کفش‌های او

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۴ – پا در کفش‌های او
۱۱ آذر ۱۴۰۰

این هفته نیز در قالب نامه‌ای دیگر با لوا گستینگر سخن گفته‌ایم. از قدم برداشتن‌اش بر رد پای محبوب تا آرزوی شهادت در راه عشق. این نامه نیز شباهت دیگر لوا با یکی دیگر از قهرمانان آغاز تاریخ آیین بهائی را دل خود دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه