قسمت۴ – صدق و راستی

قسمت۴ – صدق و راستی
تیر ۹, ۱۴۰۰

در این قسمت، باران و فاران به طوراتفاقی یک گلدان را می‌شکنند، ابتدا می‌ترسند که حقیقت را بیان کنند اما در نهایت این کار را می‌کنند و در طول برنامه در مورد اهمیت صداقت و راست‌گویی با یکدیگر به صحبت می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه