قسمت۴- رعایت رسومات، فرهنگ وعرف

میزگرد جوان
قسمت۴- رعایت رسومات، فرهنگ وعرف
آبان ۲۶, ۱۳۹۹
رسومات و فرهنگ و عرف جامعه؛ مسایلی است که چارچوب‌هایی برای جوانان تعیین می‌نماید که گاهی این بایدها با تفکرات و دیدگاه‌های یک جوان؛ مغایر است در این قسمت به چرایی این موضوع پرداخته میشود .

ثبت نام در خبرنامه