تربیت فرزندان، «نه» گفتن به کودکان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت فرزندان، «نه» گفتن به کودکان
۲۱ آذر ۱۴۰۰

کودکان از شنیدن کلمه «نه» بیزارند. والدین نباید با «نه» گفتن زیاد، این واژه را برای کودکان‌شان عادی کنند. چطور واژه منفی را در قالب مثبت بیان کنیم؟ به جای «نه» گفتن به کودکان توضیح بدهیم و آن‌ها را آگاه کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه