قسمت۴ – تحولی که آغازش در نوجوانی رقم خورد

قسمت۴ – تحولی که آغازش در نوجوانی رقم خورد
آذر ۹, ۱۴۰۰

مهمان این برنامه «پرویز» از تاجیکستان، یک جوان که تحت تاثیر اولین کتاب گروه نوجوانان در ابتدا و بعد کل فرایند آموزشی، مسیر زندگی خودش، خانواده اش و دهکده اش دستخوش تقلیب مادی و روحانی می‌شه.

ثبت نام در خبرنامه