قسمت۴- تاج دنیا

نکته
قسمت۴- تاج دنیا
مهر ۲۴, ۱۳۹۹
پزشکی که واکسن کرونا رو کشف کرده از تجربیاتی که منجر به موفقیتش شد می گوید. به قلم سهراب مظفری. تهیه و اجرا: رامان شکیب.

ثبت نام در خبرنامه