قسمت ۴ – اهمیت نوروز در دیانت بهائی

قسمت ۴ – اهمیت نوروز در دیانت بهائی
فروردین ۳, ۱۴۰۰

در تعالیم دیانت بهائی به بشر توصیه شده که موسساتی در روز اول نوروز تاسیس شوند که نفع‌اش به تمام عالم برسد.

ثبت نام در خبرنامه