قسمت۴۹- نفرت

قسمت۴۹- نفرت
شهریور ۴, ۱۴۰۰

دلیل اصلی نفرت چیست؟ از کجاست؟

ثبت نام در خبرنامه