قسمت ۴۸
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی که متذکر می‌شوند اراده خداوند از خلقت انسان چه بوده است. همچنین تاکید آن حضرت بر نیاز عالم انسانی بر دو مدنیت جسمانی و روحانی برای ترقی و پیشرفت انسان.

ثبت نام در خبرنامه