Program Picture
قسمت ۴۸
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی که متذکر می‌شوند اراده خداوند از خلقت انسان چه بوده است. همچنین تاکید آن حضرت بر نیاز عالم انسانی بر دو مدنیت جسمانی و روحانی برای ترقی و پیشرفت انسان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه