قسمت۴۶- تحری حقیقت

پاراگراف
قسمت۴۶- تحری حقیقت
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰

قبل‌ترها، مطمئن بودیم که مرکز جهان ماییم و همه به دور ما می‌گردند. یکی دو نفری که دلشان نمی‌خواست این سخن را از پدرمادرهایشان قبول کنند، چیزهای دیگری متوجه شدند: ما مرکز جهان نیستیم

ثبت نام در خبرنامه