Program Picture
قسمت ۴۵
مرداد ۷, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهایی درباره تعدیل معیشت، فقر و ثروت بی نهایت، و توجه اغنیا به نیاز جامعه و یتیمان و فقرا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه